ส่วนประกอบ

TH|EN

ส่วนประกอบ

ตะขอมาตราฐาน

ห่วงไข่ปลาสีเงิน
ห่วงกลมขนาดเล็ก+โซ่
ห่วงกลมขนาดเล็ก
ห่วงกลมขนาดกลาง+โซ่
ห่วงกลมขนาดกลาง
ห่วงกลมขนาดใหญ่+โซ่
ห่วงกลมขนาดใหญ่
สายห้อยโทรศัพท์ก้ามปู
สายห้อยโทรศัพท์แบบยาง+ก้ามปู

ตะขอแบบอื่นๆ

ตะขอโลหะสีเงิน
ตะขอรูปดาว
ตะขอทรงหัวใจ
ตะขอรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
ตะขอสีทอง
สายห้อยโทรศัพท์ก้ามปูจุกโทรศัพท์
ห่วงไข่ปลาสีเหลือง
ห่วงไข่ปลาสีแดง
ห่วงไข่ปลาสีน้ำเงิน
ห่วงไข่ปลาสีชมพู
ห่วงไข่ปลาสีเขียว

ฐานรองสแตนดี้

ฐานวงรี
ฐานวงกลม
ฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส
ฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า

คลิปหนีบ

คลิปใส
คลิปสีขาว

ส่วนประกอบอื่นๆ

ยางรัดผม
PAGE TOP